สำหรับท่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอุปกรณ์ USB Token ตัวใหม่ (ทดแทนตัวเก่าที่ หมดอายุ (Expire)  หากพบปัญหาไม่สามารถใช้งาน USB Token ตัวใหม่ได้ หรือเกิด Error ให้ท่าน ติดต่อ Channel Contact Center (CCC) โทร 02 271 9191 หรือ Help Desk โทร 02 299 6303

 

 Hot Promotions